Sygna-Lista.pl
Ochrona sygnalistów i Twojej firmy: wykrywaj i rozwiązuj problemy szybciej i skuteczniej

Poznaj Sygna-Lista.pl – szyfrowany, poufny i prosty w obsłudze system do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów

Podstawowe informacje Czym jest Sygna-Lista.pl?

Sygna-Lista.pl to bezpieczna, autorska platforma skierowana do firm i instytucji publicznych umożliwiająca pełną obsługę zgłoszeń i obieg spraw sygnalistów zgodnie z wymaganiami dyrektywy EU.

Platforma bazuje na dedykowanym, zamkniętym systemie zarządzania rozwijanym przez IntraCOM.pl od przeszło 15 lat i wdrożonym w ponad 800 firmach i urzędach. Platforma działa w modelu SaaS co znacząco zwiększa jej bezpieczeństwo. Kancelaria prawna może pomóc w opracowaniu odpowiednich procedur obsługi zgłoszeń sygnalisty a wszystkie dane z wielopoziomowymi procedurami szyfrowania przechowywane są u Polskich dostawców rozwiązań kolokacyjnych.

Zapytaj jeżeli masz pytania

Dla firm i organizacji Czy masz już wdrożone przepisy
rozporządzenia/ustawy o Sygnalistach?

Nasza firma pomoże szybko i bezproblemowo przejść przez proces wdrożenia!

Wystarczy, że zostawisz kontakt a oddzwonimy

zamów bezpłatą prezentację

Obowiązek wdrożenia Czy nasza platforma jest potrzebna
w Twojej firmie lub urzędzie?

 • obowiązek
  wdrożenia
  do 17.12.
  2021
 • we wszystkich gminach +50 pracowników
 • dla firm +250 pracowników w Polsce i EU
 • obowiązek
  wdrożenia
  do 17.12.
  2023
 • dla firm +50 pracowników w Polsce i EU

Nasi Klienci

Najważniejsze Cechy platformy
Sygna-Lista.pl

 • Automatyczny system powiadomień o statusie zgłoszeń
 • Platforma sygnalisty zgodna z WCAG 2.1
 • Dostępność platformy na każdym urządzeniu
 • Wielostopniowe szyfrowanie obustronne
 • Indywidualne raporty dla jednostki
 • Indywidualny szablon graficzny firmy lub jednostki

Zobacz i sprawdź na Sygna-Lista.pl Aktualności, prawo i zmiany
w platformie Sygnalisty

najważniejsze Zalety korzystania z platformy
Sygna-Lista.pl

Zgodność z przepisami o ochronie sygnalisty
Pełna anonimowość
Transparentna procedura zgłoszenia
Sprawne rozwiazywanie konfliktów
Wewnętrzne zarzadzanie nieprawidłowościami
Komfort pracowników
Bezpieczeństwo danych
Ograniczenie biurokracji
Intuicyjny i prosty interfejs

Najczęstsze Pytania i odpowiedzi

W skrócie, jest to ktoś, kto informuje, o tym, że w przedsiębiorstwie dzieje się coś niepokojącego. Jednak taka osoba może być źle postrzegana. Uznana za kogoś, kto donosi na innych pracowników - na kolegów. Dlatego Unia Europejska zdecydowała w swojej dyrektywie, że takiej osobie należy się ochrona.

Sygnalistą może być każdy związany z danym przedsiębiorstwem lub firmą. Może nim zostać osoba korzystająca z usług, stażysta, kandydat do pracy, a nawet ktoś, kto współpracuje z firmą na zasadzie innej umowy, niż o pracę. Jednak to pracownik naraża się najbardziej, bo działania odwetowe mogą w niego bezpośrednio uderzyć.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 jest inaczej nazywana dyrektywą o ochronie sygnalistów. To samodzielny akt prawny, który powinien być zaimplementowany przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Powstał po to, aby zapewnić prawną ochronę sygnalistom. Określa między innymi: obowiązki pracodawców i instytucji dotyczące zarządzania zgłoszeniami, a także formy ochrony sygnalistów.

W Polsce wciąż trwają prace nad wdrożeniem dyrektywy. Jak na razie mamy wyłącznie projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który jeszcze nie wszedł w życie. Opublikowano go 18 października 2021 r. Jednak vacatio legis (czas pomiędzy publikacją aktu prawnego, a jego wejściem w życie) to tylko 14 dni… Dlatego warto przygotować odpowiedni system zarządzania nieprawidłowościami już teraz!

Whistleblowing w dosłownym tłumaczeniu oznacza dmuchanie w gwizdek. W poważniejszym znaczeniu to czynności polegające na informowaniu o nieprawidłowościach w przedsiębiorstwie. Dmuchanie w gwizdek jest jednoznaczne z sygnalizowaniem czegoś ważnego. Dlatego osoby, które informują o nieprawidłowościach w polskim systemie prawnym nazywa się sygnalistami. Odnosi się to zarówno do działań niezgodnych z prawem, jak i tych, które są zwyczajnie nieetyczne.

Swoją odrębną definicję posiada również Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Zajmuje się ona problemami o charakterze pracowniczych. Działa już od ponad 100 lat i jest agencją afiliowaną przy ONZ. Międzynarodowa Organizacja Pracy podaje, że to: „zgłaszanie przez pracowników lub byłych pracowników nielegalnych, nieregularnych, niebezpiecznych lub nieetycznych praktyk przez pracodawców”.

Whistleblowing w naturalny sposób łączy się z takimi pojęciami, jak:

 • Whistleblower, czyli informator, sygnalista - osoba ujawniająca nieprawidłowość;
 • Whistleblowing policy, czyli polityka informowania o nieprawidłowościach;
 • Whistleblowing system, czyli system zgłaszania nieprawidłowości.

Ochrona sygnalistów ma zapobiec działaniom odwetowym, a także innym nieprzyjemnościom jakie mogłyby spotkać zgłaszającego nieprawidłowość. Jej najważniejszym aspektem jest poufność:

 • Tożsamość osoby dokonującej zgłoszenia nie może zostać ujawniona nikomu oprócz przyjmującemu zgłoszenie. (Chyba, że sygnalista wyraźnie zaznaczy, że wyraża na to zgodę.)
 • Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO. Jednocześnie zbierane są tylko informacje niezbędne dla danego zgłoszenia - inne będą usuwane.

Istotna informacja:

 • Nawet jeśli osoba dokonała zgłoszenia anonimowo i pomimo tego została zidentyfikowana, jest objęta ochroną wynikającą z dyrektywy.

Ponadto firma czy instytucja powinna:

 • Zapewnić zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne kanały zgłaszania nieprawidłowości.
 • Wyznaczyć bezstronną osobę, która będzie zarządzać zgłoszeniami.
 • Poinformować o przyjęciu zgłoszenia, a także postępach i wyniku postępowania.
 • Zapewnić dostępne dla wszystkich formy wsparcia:
  • Bezpłatny i otwarty dostęp do informacji na temat procedur.
  • Pomoc ze strony właściwych organów.
  • Pomoc prawna, która dotyczy zarówno doradztwa jak i wsparcia w przypadku postępowań karnych czy cywilnych.

Działania odwetowe to wszelkiego rodzaju negatywne działania podjęte przeciwko sygnaliście na przykład:

  • Odmowa zawarcia lub rozwiązanie istniejącejego stosunku pracy.
  • Obniżenie wynagrodzenia lub przeniesienie na niższe stanowisko pracy.
  • Wstrzymanie awansu lub pominięcie podczas awansowania.
  • Nieuzasadnione skierowanie na badania na przykład psychiatryczne.
  • Zmiana godzin bądź miejsca pracy na niekorzystne dla sygnalisty.
  • Nałożenie kary finansowej lub innego środka dyscyplinarnego.

Warto dodać, że również groźba czy próba podjęcia negatywnych działań uznane będą za działania odwetowe.

Oczywiście, że tak. Jeśli nie jesteś świadomy nieprawidłowości, nie możesz ich wyeliminować. A przecież większość z nich wpływa bezpośrednio na dochody i efektywność Twojej organizacji. Dlatego spróbuj potraktować zgłoszenia jako darmowe wskazówki, dzięki którym usprawnisz jej funkcjonowanie.

Jednym z najważniejszych wymogów dyrektywy jest stworzenie kanału zgłaszania nieprawidłowości, który:

 • zapewnia pełną poufność,
 • umożliwia bezpieczne przetwarzanie i gromadzenie danych,
 • jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem.

Rozwiązaniem, które najlepiej spełnia te kryteria jest platforma internetowa.

Zalety Sygna-listy:

 • Komfortowe rozwiązanie zarówno dla pracodawcy jak i pracowników.
 • Anonimowość zgłoszeń dzięki systemowej platformie w modelu SaaS.
 • Automatyczny system powiadomień o nowym zgłoszeniu.
 • Intuicyjny i zgodny z WCAG interface.
do góry