Strona główna/Dla kogo/Firmy, spółki i korporacje

Firmy, spółki i korporacje

Już niedługo sygnaliści w firmach będą pod szczególną ochroną. Jako państwo mamy obowiązek wprowadzenia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W dniu 18 października 2021 r. przedstawiono pierwszy projekt ustawy o ochronie sygnalistów. Mówi on o tym, że pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, będzie musiał wdrożyć wewnętrzne kanały do zgłaszania naruszeń. Muszą one spełniać wiele wymogów, ale najważniejszymi z nich są anonimowość i bezpieczeństwo. Samodzielnie spełnienie tych wymogów wiąże się z wieloma utrudnieniami. Dlatego radzimy Ci skorzystać z pomocy specjalistów z platformy Sygna-lista.pl!

Grafika przedstawia pracowninków firmy

Pracodawca zatrudniający od 250 pracowników

Polska ustawa o ochronie sygnalistów wejdzie w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia. Jeżeli zatrudniasz do 250 pracowników lub działasz w branży narażonej na pranie pieniędzy lub finansowanie terrorystów, to masz niewiele czasu na wdrożenie procedur. W zasadzie powinieneś to zrobić zaraz po zakończeniu prac nad ustawą, które są już w bardzo zaawansowanym stadium.

Pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników - 17 grudnia 2023 r.

Jeżeli zatrudniasz od 50 do 249 pracowników, to Twój czas na wdrożenie platformy dla sygnalistów kończy się 17 grudnia 2023 r.

Najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z nami już teraz, aby mieć pewność, że zdążysz uruchomić kanał do zgłaszania naruszeń w wyznaczonym przez prawo terminie.

do góry