Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego 'Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce'

Właściciel i Oparator witryny https://www.sygna-lista.pl/

 1. Właścicielem i Operatorem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem sygna-lista.pl raz platforma.sygna-lista.pl.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.
 3. W szczególności za strony poszczególnych Operatorów odpowiadają bezpośrednio Operatorzy, którzy wykupili u Właściciela możliwość korzystania z anonimowej platformy do obsługi zgłoszeń przez Sygnalistów.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce lub serwisach poszczególnych Operatorów - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych, promocyjnych oraz obsługi zgłoszeń przyjmowanych od Sygnalistów.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność Właściciela Platformy lub ich autorów (Operatorów).
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Właściciela.
 7. Otrzymując dostęp do stron w ramach platformy Sygna-lista.pl użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 8. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce są własnością Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce albo innych podmiotów. Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 9. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych oraz oznaczenia ich jako Klientów Właściciela platformy.

Zakres odpowiedzialności Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce ponosi wyłącznie jego użytkownik. Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek materiałów,
 4. Sygna-Lista.pl - Platforma ochrony sygnalistów w Polsce nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego w stosunku do osób nie będących bezpośrednio Klientami Właściciela.

Katowice: 19.10.2022

do góry