Strona główna/Dla kogo/Instytucje publiczne

Instytucje publiczne

Dyrektywa o ochronie sygnalistów dotyczy pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym oraz nakłada na nich nowe obowiązki. Organizacje publiczne muszą dopasować swoje wewnętrzne przepisy do polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, wdrażających dyrektywę unijną. Czasu jest coraz mniej.

Grafika przedstawia kulki newtona wprawiane w ruch

Sygnalista – działanie na rzecz organizacji

Sygnalista jest osobą, która w organizacji pożytku publicznego zgłasza w dobrej wierze występujące w niej naruszenia. Działa w interesie danego podmiotu, a nie na jego szkodę. Dzięki jego działaniom, osoba zarządzająca może w porę zareagować i w ten sposób zmniejszyć potencjalne straty. Mamy tutaj na myśli zarówno szkody finansowe, jak i wizerunkowe.  

Grafika przedstawia żeglarzy poszukujących celu

Cel dyrektywy unijnej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. chroni osoby zgłaszające naruszenia prawa Unii. Jednocześnie nakłada obowiązek na organizacje publiczne, aby posiadały odpowiednie kanały do zgłaszania naruszeń.

Bardzo ważne jest to, że sygnaliści nie muszą się obawiać działań odwetowych. Chroni ich wspomniana wcześniej dyrektywa.

Działania odwetowe to między innymi:

  • zwolnienia z pracy lub przeniesienie w inne miejsce,
  • zmniejszenie wynagrodzenia i degradacja,
  • przymusowy, bezpłatny urlop,
  • brak możliwości brania udziału w szkoleniach.

Jakie będą obowiązki organizacji publicznych?

Po wejściu w życie polskiej ustawy o ochronie sygnalistów, organizacje publiczne będą miały do wykonania następujące obowiązki:

  • opracowanie regulaminu zgłoszeń i wewnętrznej procedury raportowania nieprawidłowości;
  • stworzenie kanałów zgłoszeń dla sygnalistów;
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń;
  • opracowanie procedur wyjaśniających i przebiegu dochodzeń wewnętrznych po otrzymaniu informacji od sygnalisty;
  • zadbanie o ochronę tożsamości sygnalisty.

Dotyczą one wszystkich organizacji publicznych, które zatrudniają powyżej 50 pracowników.

Grafika przedstawia znak zakazu

Czym skutkuje brak wdrożenia przepisów dyrektywy?

Narażasz się na grzywnę i karę pozbawienia wolności. Dotyczy to również częściowego wdrożenia przepisów unijnych czy prób działań odwetowych na sygnaliście.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu dla sygnalistów już teraz, to skontaktuj się z nami!

do góry