RODO a Sygnaliści

RODO i przetwarzanie danych osobowych bardzo mocno wiąże się z dyrektywą o sygnalistach i z projektem ustawy o sygnalistach. Pracodawca jest administratorem danych zgromadzonych w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych. Natomiast sam sygnalista jest podmiotem tych danych.

Grafika symbolizuje bezpieczeństwo danych

Jaki jest zakres przetwarzanych danych sygnalisty i podstawa przetwarzania?

Sygnaliści dokonują zgłoszenia naruszeń przez wyznaczone do tego kanały. Przetwarzaniu podlegają dane osobowe sygnalisty oraz osoby trzeciej. Najczęściej są to: imię, nazwisko, dane kontaktowe. Do tego dochodzą jeszcze informacje, które pojawią się w czasie przetwarzania oraz te powiązane z tą konkretną osobą. Pracodawca ma obowiązek zatroszczyć się o to, aby zapewnić sygnaliście odpowiednią ochronę. Właśnie dlatego jego dane osobowe oraz dane, które pozwoliłyby na jego rozpoznanie nie mogą być udostępnione. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sygnalista osobiście wyrazi na to zgodę. Temat przetwarzania danych jest skomplikowany i dopiero w praktyce ukażą się kolejne problemy oraz możliwości ich rozwiązywania.

do góry