Ustawy i dyrektywy

Instytucja sygnalisty jest regulowana zarówno przez prawo polskie, jak i międzynarodowe. O sygnaliście wspomina się w ustawach, dyrektywach i rozporządzeniach. Dowiedz się, jakie dokładnie są to akty prawne.

Nowe regulacje wiążą się z pewnymi obowiązkami dla pracodawców. Odpowiednie sygnalizowanie nieprawidłowości w firmach oraz skuteczna ochrona sygnalistów to istotne wyzwania, które odnoszą się do podmiotów z sektora prywatnego i publicznego w całej Europie. Wielu pracodawców intensywnie zastanawia się nad tym, czy mają obowiązek wprowadzać instytucję sygnalisty w swojej firmie. Równie ważną kwestią jest to, czy niewprowadzenie instytucji w przedsiębiorstwie wiąże się z jakimiś zagrożeniami? Co może się stać, jeżeli całkowicie zignorujesz zmiany w prawie? Odpowiedzi na powyższe pytania znajdziesz w polskiej ustawie oraz w dyrektywie o ochronie sygnalistów. Zachęcamy Cię do zapoznania się z tymi aktami prawnymi!

Grafika przedstawia stos książek i czytających ludzi

Ustawy i dyrektywy

Najważniejsze teksty dokumentów:

Wszystko byłoby w porządku, gdyby te dwa akty prawne były ze sobą spójne. Niestety tak się nie stało. Mimo licznych poprawek polski projekt ustawy o ochronie sygnalistów jest bardzo mocno niedopracowany. Co gorsza nadal nie zapewnia sygnalistom odpowiedniej ochrony. Prawda jest taka, że planowana ustawa o ochronie sygnalistów ma niewiele wspólnego z przestrzeganiem praw pracowniczych. Drugi, ale jeszcze większy paradoks polega na tym, że ochrona sygnalisty ma naprawdę niewiele wspólnego z ochroną praw pracowniczych. Sygnalista nie jest chroniony w takim samym stopniu jak działacz związkowy.

Natomiast Dyrektywa o ochronie sygnalistów została uchwalona w 2019 r. i ma na celu między innymi stworzenie bezpiecznych kanałów do sygnalizowania potencjalnych naruszeń w firmie.

 

do góry