Strona główna/Platforma Sygnalisty/Nowości/3 korzyści z systemu dla sygnalistów w Twojej organizacji

3 korzyści z systemu dla sygnalistów w Twojej organizacji

Wiele osób zarówno z organizacji publicznych, jak i z prywatnych firm, w niedługim czasie, będzie musiało wdrożyć platformę sygnalisty. Taki jest obowiązek wynikający z nowych przepisów. Platforma sygnalisty jest przeznaczona do zgłaszania nadużyć, a jej inna nazwa to system dla sygnalistów.

W tym wpisie powiemy Ci, jakie dokładnie korzyści będą wiązały się z wprowadzeniem jej w Twojej firmie. Oczywiście bardzo ważne jest to, żeby system whistleblowingowy działał prawidłowo. Podpowiemy Ci również, w jaki sposób możesz wykorzystać tego rodzaju system dla sygnalistów. Jak skorzysta na tym organizacja, jak kierownictwo, a jak całe społeczeństwa?

Weźmiemy pod uwagę jedną perspektywy. Będzie się odnosiła do organizacji i do osób nią zarządzających.

Grafika przedstawia korzyści

Korzyści z systemu sygnalistów dla organizacji i osób nią zarządzających

Odpowiednio działający system do zgłaszania nieprawidłowości (system whistleblowingowy) jest czymś pozytywnym dla każdej organizacji. Przejawia się to w wielu obszarach.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której osoba kierująca organizacją bierze udział w tych nieprawidłowościach. Wtedy kierownictwo w naturalny sposób uznaje system dla sygnalistów, za co coś niebezpiecznego.

Korzyść numer 1

Polega ona na wykrywaniu naruszeń oraz na zmniejszeniu potencjalnych strat finansowych. To jedna z największych zalet platformy dla sygnalistów. Whistleblowing jest najskuteczniejszą metodą wykrywania nieprawidłowości. To stwierdzenie odnosi się zarówno do naruszeń w obszarze finansowym, jak i we wszystkich pozostałych.

Natomiast, gdy dane naruszenie zostanie wykryte bardzo szybko, to będzie się wiązało z mniejszymi stratami finansowymi. Przykładowym naruszeniem . może być kradzież dokumentów z magazynu przedsiębiorstwa. Tak naprawdę, gdyby nie działania sygnalistów, to wiele naruszeń mogłoby w ogóle nie zostać wykrytych.

Korzyść numer 2

Polega na zmniejszeniu liczby nieprawidłowości w firmie lub w organizacji. Sygnaliści mogą informować odpowiednie osoby nie tylko o poważnych naruszeniach prawa, ale również o drobnych incydentach. Dzięki platformie dla sygnalistów, kierownictwo może otrzymać ważne informacje na przykład o niewłaściwym wykonywaniu swoich obowiązków przez pracownika, który jest na wysokim stanowisku.

Kolejnym przykładem jest sytuacja, gdy pracownicy nie mają dostępu do środków ochronnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które wykonują swoje obowiązki w niebezpiecznej strefie - na przykład mają kontakt z substancjami chemicznymi.

Gdyby nie istniał skuteczny system whistleblowingowy, to osoby zarządzające przedsiębiorstwem mogłyby nigdy nie dowiedzieć się o tych nieprawidłowościach. Jeszcze gorsza sytuacja miałaby miejsce wtedy, gdyby te informacje trafiłyby do kierowników dopiero przy kontroli odpowiedniego organu. Sygnaliści są potrzebni, bo pozwalają ograniczyć straty. A czasami nawet nie zniszczyć długo budowanego przez firmę zaufania.

Korzyść numer 3

Trzecia zaleta wdrożenia platformy dla sygnalistów to poprawienie organizacyjnego poziomu bezpieczeństwa. Whistleblowing możemy uznać za element zwiększający bezpieczeństwo nie tylko samej organizacji, ale również kierujących nią osób. To stwierdzenie odnosi się do kilku obszarów w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim do systemów organizacyjnych czy elementów zarządzania bezpieczeństwem.

Jednym z nich jest system wczesnego ostrzegania. Whistleblowing może stać się częścią takiego systemu. Pozwala na wczesne dostrzeganie wyzwań i zagrożeń. Korzyści z posiadania platformy dla sygnalistów odnoszą się również do:

  • przestrzegania polityk i procedur,
  • zarządzania ryzykiem,
  • czy możliwości szybkiego rozwiązywania problemów organizacyjnych.

Czy widzisz już, jak ogromny potencjał może mieć system dla sygnalistów? Pewnie teraz jego wdrożenie nie wydaje Ci się tylko przykrym obowiązkiem.

Źródła:

  1. https://legislacja.gov.pl/projekt/12352401
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

 

 

    

do góry